Onze openingstijden
Ma
08.15 - 17.00
Di
08.15 - 17.00
Wo
08.15 - 17.00
Do
08.15 - 18.45
Vr
08.15 - 17.00
Za
Gesloten
Zo
Gesloten
Telefoon +31765204767
Ons adres Brederostraat 2b Breda

Disclaimer

Klachten

In de gevallen dat u zich niet kunt vinden in de voorgestelde behandelingsmogelijkheden is het belangrijk om dit met ons te bespreken. Wij staan open voor uw kritiek en willen graag in overleg met u tot een gewenst resultaat komen. Wanneer een dergelijk overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat kunt u besluiten te overleggen met een gecertificeerde collega parodontoloog NVvP. Deze specialist kan met u alle gegevens nogmaals op een rijtje zetten en met u bespreken. Let op, een dergelijke tweede mening (second opinion) is niet kosteloos.
Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een klacht heeft over uw behandeling door ParoBreda. Een goed gesprek kan veel misverstanden voorkomen. Mocht dit gesprek niet tot een oplossing leidenkunt u gebruik maken van een klachtenregeling opgesteld door onze beroepsvereniging Nederlandse Verenging ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) is uw recht op het indienen van een klacht geregeld. Voor meer informatie over de klachtenprocedure klik hier.

BIG-registratie

In het BIG-register (www.bigregister.nl) kunt u nagaan of een tandarts wel echt een officiële tandarts is. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent.
De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.
Wij hebben geen onbevoegden in dienst en werken volledig volgens de regels van deze wet BIG.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. indien u uw afspraak niet kan nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde behandeltijd in rekening brengen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de parodontoloog en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Algemene informatie
De gegevens op de website van de ParoBreda zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over onze praktijk. Wij spannen ons in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op inhoud van de website rust een auteursrecht van ParoBreda. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van ParoBreda liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Praktijk voor ParoBreda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement

ParoBreda respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie of inschrijving.

Cookies

De website van ParoBreda maakt enkel gebruik van Analytics cookies om de werking van de website te verbeteren.Deze zijn niet privacygevoelig.

Aansprakelijkheid

Uw bezoek aan de website van ParoBreda is voor uw eigen rekening en risico. ParoBreda sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.

Toegang

ParoBreda behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen.