Uw eerste bezoek aan onze praktijk start met een kennismaking met de behandelend parodontoloog. Tijdens dit gesprek worden uw wensen geïnventariseerd. Indien u in het bezit bent van een verwijsbrief, neemt u deze dan mee naar uw eerste bezoek aan onze praktijk. Een verwijsbrief van uw arts draagt bij aan een vlot verloop van de behandeling.

Voorafgaand aan uw eerste bezoek ontvangt u een gezondheidsvragenlijst van ParoBreda. De door u ingevulde en meegenomen lijst wordt tijdens het eerste bezoek met u doorgenomen. Deze is belangrijk. De vragen op deze lijst gaan over eventuele ziekten, afwijkingen, leefgewoonten en medicijngebruik. Dit kan invloed hebben op het ontstaan, het verloop en de ernst van de aandoeningen en kan tevens van invloed zijn op de keuze voor de juiste behandeling. Uw informatie helpt ons om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. (Indien u een antibioticumprofylaxe conform de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting moet nemen wilt u ons dat dan vooraf uitdrukkelijk laten weten?)

 Vervolgens vindt een uitgebreid mondonderzoek plaats waarna de specialist zijn bevindingen met u bespreekt en een voorstel doet voor een behandelplan. Aan het einde van het eerste bezoek ontvangt u een begroting van de kosten van behandeling en worden vervolgafspraken gemaakt. Na de intake wordt een uitgebreid verslag gestuurd met bijbehorende documentatie naar de verwijzer. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend in vertrouwen worden behandeld. Daarbij hanteren wij het zogenoemde ´Privacy Reglement´. Dit reglement kunt u op verzoek inzien. Het eerste bezoek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur. Wilt u buiten kantooruren een eerste consultatie? Dit is mogelijk op donderdag avond.

ParoBreda hecht veel waarde aan informatievoorziening, zowel naar patiënten als naar verwijzers. Daarom begeleiden en informeren wij patiënten en verwijzers op alle mogelijke manieren. Hierbij kunt u denken aan voorlichtingsavonden, brochures en computeranimaties van diverse behandelingen en complexe implantologische planningen en behandelingen.