Het KRT staat voor Kwaliteitsregister Tandarts. Dit is een register met tandartsen die hun kennis doorlopend actualiseren. Actualisatie van kennis vormt een kernwaarde voor ParoBreda.

Voor een vermelding in het kwaliteitsregister moet de tandarts aan de registratienorm voldoen. De normen voor (her)registratie in KRT zijn op basis van een enquête onder tandartsen aangepast aan de actuele behoeften van de beroepsgroep. Een registratieperiode is 5 jaar. Vanaf juli 2012 zijn de normen voor (her)registratie.

[raw]

[one_half]

    • In het kader van een transparante en toetsbare opstelling zal de tandarts tenminste 1 keer in de 5 jaar een patiëntenenquête (doen) uitzetten en deelnemen aan een basale vorm van (digitale) visitatie.
    • De tandarts heeft een onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register en verleent tijdens de registratieperiode van 5 jaar gemiddeld 3300 uur (minimaal 14 uur per week) tandheelkundige zorg aan patiënten. De tandarts heeft in deze periode de werkzaamheden niet langer dan 2 aaneengesloten jaren onderbroken.
    • De tandarts heeft een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector.
    • De tandarts houdt zijn kennis en kunde op peil door het volgen van bij- en nascholing,individuele activiteiten en het voeren van intercollegiaal overleg. De tandarts behaalt minimaal 180 KRT-punten in 5 jaar en geeft in de deskundigheidsbevordering aandacht aan tenminste 4 van de volgende competenties:
    • vakinhoudelijk handelen primair proces, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.

 

[/one_half]
[one_half_last]

Meer weten over het kwaliteitsregister voor tandartsen? Klik dan op onderstaand logo.

Kwaliteitsregister Tandartsen