Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijsvorming in de mondzorg geëindigd. Dit heeft de Tweede Kamer in juli 2012 besloten. Dit betekent dat tandartsen vanaf 1 januari 2013 weer met landelijke, vaste tarieven werken. Deze tarieven worden in opdracht van de overheid vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).
Informatie betreffende tarieven en omschrijvingen kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl. Op deze site kunt u ook terecht voor het vergelijken van zorgverzekeraars.
De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen. Voor 2013 maakt de NZa uit praktische overwegingen grotendeels gebruik van de prestaties uit 2011. Voor een aantal innovaties is een deel van de lijst uit 2012 gebruikt, bijvoorbeeld prestaties voor preventie. De tarieven van 2011 zijn met 4,5 procent geïndexeerd.

Techniekkosten:

sips techniekkosten 2018